Kid’z Wish

Stichting Signaal lanceert met de campagne Kid’z Wish: Een wens van een kind! De campagne richt zich volledig op het vervullen van individuele wensen van kinderen met spierziekte of kanker. Deze kinderen zijn tijdens en of na de behandeling vaak belemmerd door allerlei omstandigheden. Kid’z Wish kan daarbij helpen om een positieve signaal af te geven en dat geeft weer een stimulans wat ook weer goed is voor het kind.

De doelstelling van de stichting wordt bereikt door het realiseren van projecten die vanuit de stichting zelf worden geïnitieerd dan wel door derden worden aanbevolen. Projecten houden niet op voorhand in het bieden van financiële hulp om een bepaald doel te realiseren, maar kunnen ook bestaan uit hulp en steun in natura. Er zijn, een aantal projecten daargelaten, geen vaste jaarplanning omdat kinderleed zeer plotseling kan ontstaan en daarmee ook de behoefte aan acute hulp.

Het ingezamelde geld komt ten goede aan de kinderen die hulp nodig hebben. Openbaarheid en transparantie zijn daarbij de uitgangspunten en er wordt waar mogelijk financiële verantwoording afgelegd. Stichting Signaal zamelt jaarlijks geld in door middel van donaties en collectes.

Dit eerste Kid’z Wish van dit jaar is van de 11 jarig M, die lijdt enkele jaren aan hersentumor. Na niet al te lang hebben geaarzeld was het de wens van M om zijn kamer in een nieuw jasjes te steken. Zijn kamer werd omgetoverd naar een heuse NAC room en ook ontving hij van de spelerselectie van NAC een gesigneerd t-shirt.

Vol trots op zijn nieuwe gepimpte kamer is hij zeker! En bij deze wil hij iedereeen bedanken die hier voor zijn steentje heeft bij gedragen. NB: Wegens privacy reden maakt stichting signaal geen namen en of persoonlijke foto’s kenbaar. Stichting Signaal bedankt alle betrokkenen vrijwilligers donateurs deze campagne Kid’z Wish mogelijk hebben gemaakt.

Terug naar nieuws

Help mee in de strijd tegen kanker en spierziekte bij kinderen